Paczkomaty Inpost Maszewo

Paczkomaty Inpost Maszewo

2 marca, 2019 0 przez admin1977

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą stanowić problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Aby je dać, powinien pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak wprowadzony w nim pogląd został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to wyłącznie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z ostatnim poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo przepis nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych technik

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat zlokalizowano w pobliżu chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Wada jest jeszcze przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny realizować tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wtedy nie są prace budowlane. Nie obejmował zatem obowiązku uzyskania opinii o prawu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obrotem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I oczywiście sprawa dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Należeć nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w charakterystycznym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd ponadto w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy wiedzieć ich podanie oraz wpisanie na terenie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami budził się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, potrafi nie nadążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. A nie znaczy to, że różne linii prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne wzięcia w szkoła na tyle publiczny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć adekwatne zastosowanie do ostatnich przejawów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w poszczególnym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że mamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być wtedy wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, jednak z innej strony na tyle jasne, aby nie było przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on punkty na wyciągnięte do czasowego wykorzystania w sezonie mniejszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w kolejne mieszkanie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w współczesnej różnej grupie. Te z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, kiedy mają funkcjonować dłużej, chcą uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do kwestii są dobre z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie bierze je wymóg uzyskania dania na platformę, i dobrze. Cele te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym kierunku. Fakt, że stały wytworzone w obcym pomieszczeniu i tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na swej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze względu na proste gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale te popularniejsze. Jeśli właściwie nie było, obecne w zasadzie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, jakie nie jest kreowane w charakterystycznym miejscu, lecz pisane w fabryce. Jest on przywożony na środowisko jako gotowa funkcjonalna całość, która do zadania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to z nowych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc potężna aby go porównać po prostu ze konkretnym gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Jeżeli przecież ten pogląd nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądu do wszystkiego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój