Lombard Drawsko Pomorskie

Lombard Drawsko Pomorskie

13 lutego, 2019 0 przez admin1977

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi dysponować odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w okresie przekazywać środki finansowe rolom w potrzebie, które będą chciały takowe środki kupić w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Mirosławiec

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest instytucją skupiającą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Atrakcją jest źródło nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki i komu?

Pożyczkę w komisie może dostać każdy, nawet osoba, która nie ma zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, i nawet jest potrzebę komorniczą i słabą przeszłość kredytową BIK. Pożyczka udzielana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (że zatem istnieć samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest dokumentem opierającym się na przepisach wprowadzonych w Przepisie cywilnym, określającym zawieranie umów na swobodnej zasadzie. Umowa ta stanowi zgodna do umów pożyczkowych z tą przecież różnicą, że zwrot takiej zaległości jest ubezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa zdana jest z dwóch grupie:

– ważna strona umowy z lombardem zawiera warunki przyznawanej pożyczki, kwotę wraz z jej oprocentowaniem i termin spłaty pożyczki,
– druga połówkę lombardowej umowy określa sposób, w jaki dana pożyczka zostaje zabezpieczona (czyli w tej dziedzin wyraża się opis „rzeczy ruchomej”, która mieszka pod tam w lombardzie upoważniając tym jednym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do ewentualnej sprzedaży punktu w formy kiedy wierzytelność nie zostanie podana we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W wypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić drugiej części umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Ważną rolą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu zawierając transakcję z właścicielem lombardu, cierpi na samego uprawnienia do sprzedaży tej pracy.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi dysponować odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w okresie przekazywać środki finansowe rolom w potrzebie, które będą chciały takowe środki kupić w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw. Kolejną istotną rzeczą jest zapewnienie kanału zbytu przedmiotów powstających z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest uciążliwe ze powodu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie tematu w zamian za środki finansowe).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej czerpią z propozycji zawarcia, z konsumentem, umowy opartej na sprzedaży rzeczy. Polega wtedy na ostatnim, że dziewczyna planująca pożyczyć jakąś kwotę w zamian za pracę ruchomą, przenosi własność do ostatniej sytuacji bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odstąpieniu z umowy i po cenie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Z dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w istocie kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uznawane za akcji będące instytucjami pożyczkowymi. Składa się z obecnym potrzeba prowadzenia praktyki w formie prawnej odpowiadającej przepisom – czy dana firma powinna być spółką akcyjną lub jeszcze spółką z małą odpowiedzialnością posiadającą minimalny kapitał zakładowy nie mniejszy niż 200 000 złotych.

Duże stanowi więc, iż umowa kupna/ sprzedaży z uprawnieniem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej powody jej nie dotyczą.

Które trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie organizują w ważny i jednakowy sposób wszystkich sprawy powiązanych z zachowaniem lombardu. Przy prowadzeniu takiej instytucji dopasowuje się jedynie ogólne przepisy wprowadzone w Przepisie cywilnym, które ograniczają się z pracami pożyczkowymi. W ruchu z tym, zakładając lombard nie ma potrzeby pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy nawet wpisów do jakichś rejestrów. Niezbędne będzie wyłącznie zarejestrowanie działalności gospodarczej czy jak daleko wspomniano założenie firmy z małą odpowiedzialnością/ akcyjnej, w sukcesie gdy będą zawierane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy biznes wymaga odpowiedniej lokalizacji, oraz w szczególności lombard. Warto pochylić się ponad tą myślą i poważnie wyjść do rzeczy. Zamożne i możne dzielnice nie będą tu dobrym wyborem, bardziej odpowiednie mogą zaprezentować się dzielnice kumulujące duże zbiorowiska wszystkich korzystających niewielkie lub przeciętne dochody. Wybór domu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca trzyma w tej myśli wolną rękę. Należy pamiętać tylko o właściwym zabezpieczeniu miejsca wykonywania pracy ze powodu na zwiększone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników jednocześnie nie potrzebujemy żadnych dodatkowych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zajmowana była pewną wiedzę połączoną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem i miała smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność dbaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Różne formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta obejmuje działalność połączoną z usługami finansowymi dotyczącymi przede każdym udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności gospodarczej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w terenie 77 w wygodnych podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• pracy powiązanej z przyznawaniem dotacji przez agencje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W relacji od przyjętej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji dokonujemy w CEIDG (działalności gospodarcze i firmy cywilne) bądź w KRS (tu dajemy się w wypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych czy też komandytowych.