Chwilówka bez bik Maszewo  zadzwoń 600-111-551

Chwilówka bez bik Maszewo zadzwoń 600-111-551

12 marca, 2019 0 przez admin1977

Niecały miesiąc temu reaktywowano projekt nowelizacji tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, który zajmuje na celu grę z lichwą. Samą z możliwości, która przyciągnęła spore pragnienie jest zmniejszenie kosztów pożyczek.

Chwilówka bez bik Świdwin zadzwoń 600-111-551

Chwilówki będą tańsze?

Najpierw przypomnijmy, że od 11 marca 2016 roku obowiązują limity pozaodsetkowych kosztów wynoszące 25% kwoty kredytu + 30% kwoty kredytu rocznie. Najnowsza możliwość Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada, iż powyższe wartości zostaną zmniejszone o 5 punktów procentowych.

sloan.pl

Jak zmieni to faktycznie koszty pożyczek? W końca wyjaśnienia posłużmy się przykładem pożyczki-chwilówki w sumie 1000 dobrych na 12 miesięcy. Zakładamy, iż pożyczkodawca maksymalne dodatkowe koszty:

Stan ten:

Maksymalny całkowity koszt pożyczki: 650 złotych (oprocentowanie 10% + łączne koszty pozaodsetkowe 55%)

Wg. nowej propozycji:

Maksymalny całkowity koszt pożyczki: 550 złotych (oprocentowanie 10% + łączne koszty pozaodsetkowe 45%)

Propozycja zdążyła już wzbudzić spore kontrowersje. Krytycy uważają na brak prawa i analizy skutków takiej zmiany przez wnioskodawcę, sami myśląc mocne ograniczenie dostępności legalnego finansowania.

Chwilówka bez bik Świdwin zadzwoń 600-111-551

Negatywne marki na fakt propozycji nowych limitów

zobacz również nowa chwilówka

Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Znane jest wtedy pytanie, z jakich warunków po niespełna trzech latach obowiązywania wskazanej powyżej ustawy szykuje się zmiany dalej idące. (dalsze zmiany limitów – przyp. red.)”.

Z zmiany Instytutu Staszica wprost wskazał, iż „konsekwencją omawianych zmian byłoby pozbawienie legalnego źródła finansowania użytkowników i wypchnięcie ich poza nawias systemu finansowego”.

Znaczenia w całym tonie zaprezentowały: Krajowa Izba Finansowa oraz Związek Banków Polskich, który dał uwagę że „z jednej strony, ograniczenie tych kosztów (pozaodsetkowych – przyp. red.) ma podnieść poziom ochrony użytkowników i doprowadzić do wyeliminowania zjawiska lichwy, z drugiej należy posiadać na względzie realne koszty operacyjne powiązane z udzielaniem i obsługą pożyczek, koszty zabezpieczenia ryzyka oraz koszty finansowania”.

Interesującą informację podał Polski Związek Firmy Pożyczkowych, według którego obniżenie limitu w cieniu zaproponowanym przez rządzących zmniejszy o 20% przychody sektora instytucji pożyczkowych – uwzględniając niską rentowność (ROA) sektora wynoszącą 3.2%, sektor zwyczajnie ponosiłby straty. Według PZIP powoduje to wyciągnąć wniosek, iż projektodawca świadomie sięga do sprawienia ekonomicznie nieopłacalnym robienia tej części.

Pytanie napisane na wstępie artykułu pozostaje dlatego na razie bez odpowiedzi, bowiem ciężko przewidzieć, czy strona rządowa „odpuści” kwestię limitów, koncentrując się na kolejnych (i dużych) aspektach tego układu.

zobacz źródło artykułu Czy jest szansa na tańsze pożyczki

Chwilówka bez bik Świdwin zadzwoń 600-111-551